VRTIĆ

Predškolska ustanova „PU PLAYROOM“

Predškolska ustanova „PU PLAYROOM“ nalazi u Ulici Kraljevića Marka br. 32 u stambeno-poslovnom kompleksu „Kraljev park“ u Novom Sadu.

Ideja o osnivanju ustanove nastala je kao rezultat dugogodišnjeg rada sa decom i željom da svoje znanje, iskustvo i ljubav implementiramo u savremenu ustanovu u kojoj će deca kroz igru i podsticajnu sredinu steći nova saznanja i izgraditi pozitivnu sliku o sebi i svemu što ga okružuje.

U projektovanju i izgradnji ustanove učestvovao je tim stručnih lica i velikih profesionalaca a ono na šta smo posebno ponosni je da su praćene potrebe dece, struke i roditelja. Projektovanje i izgradnja ustanove trajali su dve godine.

Osnovani smo u septembru 2019. godine i verifikovani na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti Predškolske ustanove (2018/2019god.).

Projektovani smo I izgrađeni poštujući sve principe u radu, kako bezbednosne tako I pedagoške, vodeći računa o dečijim potrebama kao i njihovim razvojnim mogućnostima.

Vrtić se prostire na 1500m2 i ima 9 grupa za vaspitno -obrazovni rad uzrasta od 1 do7 godina. U sklopu objekta nalazi se sala za fizičko, slana soba, soba za zdravstvenu negu, likovni centar i Montesori centar. Sve prostorije u kojima deca borave tematski su projektovane sa akcentom na rani razvoj dece I sve to postižemo kroz raznovrsne edukativne materijale, igračke namenjene svakom uzrastu kao I različite centre interesovanja.

Pored svih ovih sadržaja deci je dostupno i dvorište koje je u sklopu objekta i ima 260m/2. Dvorište poseduje sertifikat o bezbednosti a projektovano je na osnovu Pravilnika o bezbednosti dečijih igrališta.

Vodeći se idejom da je ishrana izuzetno važna za razvoj dece, u našem objektu obezbedili smo kuhinju za sopstvenu proizvodnju hrane. Kuhinja je opremljena najsavremenijim sredstvima i opremom za rad a zbog bezbednosti uveli smo HACCP sistem. U kuhinji rade kuvari sa dugogodišnjim iskustvom a imamo i nutricionistu koji je u redovnom radnom odnosu i svakog dana osmišljava jelovnike za decu kao i specijalne jelovnike za decu sa posebnim režimom ishrane.
Svi naši zaposleni su visoko kvalifikovan kadar sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom I na to smo posebno ponosni. Plan I program rada je određen postojećim programom za Predškolske ustanove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Izrađen je po osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja “Službeni glasnik RS” br.18/2010, 101/2017, 113/2017-dr.zakon 95/2018-I dr.zakoni I 10/2019.

Pored redovnog boravka u vrtiću deca imaju I mogućnost dodatnih sadržaja: engleski jezik, škola -sporta, balet I dr, a roditelji imaju mogućnost subvencije od strane grada.

Objekat poseduje zaštitu od provala- alarm I video nadzor kao I obezbeđenje koje je fizički prisutno 24h.
Sva naša sredstva za rad, nameštaj, oprema, igračke poseduju SRPS-EN standard.

U našoj vrtićkoj zajednice , kreiramo prilike da ostvarimo dobobiti deteta, da kroz delanje I igru razvijamo odnose poverenja, bliskosti, prijateljstava, humanosti I ravnopravnosti, koristeći strategije zasnovane na autentičnosti I autonomiji svakog deteta I odraslog.

Srdačan pozdrav